Aktivitetsvenn (Avlyst)

Det er mykje god helse i frivillig engasjement relatert til helse og omsorg. Det å bry seg gjer noko med ein sjølv.....

Grunna koronasituasjonen er denne aktiviteten førebels avlyst.

Aktivitetsvenn er frivillige som hjelper personar med demenssjukdom til å ha eit aktivt og meiningsfylt liv.

Knarvik Frivilligsentral og Pleie og omsorg i Alver kommune samarbeider med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å skolere frivillige til oppdrag som aktivitetsvenn. Dette gjerast mellom anna med kurset "Aktivitetsvenn for personer med demens". Det er Nordhordland Demensforening som er vår kontakt og gode samarbeidspart i dette arbeidet.

Det er viktig å kunne halde på med sine interessar og hobbyar sjølv om ein har fått ein sjukdom som kan gjere livet litt vanskeleg. Det er utroleg kva vi kan få til saman!

Bli Aktivitetsvenn og kanskje du vil delta på Aktivitetskafè

Flere aktiviteter

Alver kulturråd

Alver kulturråd er ein høyringsinstans for administrasjonen, ein medspelar for politikarane og eit talerøyr for kulturrelaterte lag og organisasjonar.

Dataklubb for seniorar

Digitaliseringa går fort og fleire maktar knapt følgje med. Ta ein prat med meg så får du vete meir om kva krav som samfunnet stiller til oss når dei seier vi skal vere digitale borgarar. Har du PC, nettbrett eller mobiltelefon så ta det med på klubbane. Dataklubbane er ein god stad å vere saman med andre. God prat og kaffi høyrer med.

Dørstokkmila

Dørstokkmil, oftere brukt i bestemt form dørstokkmila, er et uttrykk for avstanden det kan føles å gå før en er ute av huset, altså over dørstokken, når motivasjonen mangler. Uttrykket assosieres med manglende tiltak eller nøling. Begrepet brukes også mer generelt om hvor vanskelig det kan være å komme i gang med noe og er i slik forstand knyttet til uttrykket «godt begynt er halvt fullendt». En annen betydning av begrepet er situasjonen som ofte oppstår når noen er på besøk og er i ferd med å gå igjen, men likevel blir stående og prate i døråpningen eller på trappa.

Foreningsportal

Knarvik frivilligsentral har i flere år hatt ein god oversikt over lag og organisasjonar i kommunen og i regionen. Denne oversikten finn du no i ein eigen portal.

Friluftsliv - folkehelse i beste forstand

Dei aller fleste av oss har i løpet av eit år vore på fottur i skogen eller på fjellet. Avkoblinga frå kvardagen gjer godt for kropp og sjel.

2021 © Knarvik Frivilligsentral