Alver kulturråd

Alver kulturråd er ein høyringsinstans for administrasjonen, ein medspelar for politikarane og eit talerøyr for kulturrelaterte lag og organisasjonar.

Alver kulturråd har fått ny heimeside

Det er ein styrke at dei kulturrelaterte lag og organisasjonar kan samlast under ein paraply slik idrettslaga har sitt idrettsråd. Vi håper at ditt lag kan sjå nytta av å vere del av ein felles kulturstemme når planar skal leggjast, pengar skal fordelast og bygg skal reisast. Kommuneadministrasjonen og politikarane treng å samspele for at gode tenester skal samskapast med frivillige lag og organisasjonar.

Tilsaman er det rundt 650 lag og organisasjonar, kor rundt 340 er registrert i Frivilligregisteret.  Ca 80 av desse laga er kulturrelaterte lag. (https://w2.brreg.no/frivillighetsregisteret/). Du kan lese meir om lag og organisasjonar her

Her kan du sjå kva for informasjon som ligg i Foreningsportalen for Alver kulturråd

Styret i Alver kulturråd pr 20 april 2022:

  • Leiar: Ivar Hopland
  • Styremedlem: Laura Camilla Størseth
  • Styremedlem: Jegvan Kaarbø
  • Styremedlem: Raymond Solli
  • Styremedlem: Mette Marei Træland
  • Styremedlem:  Kjersti Wiik
  • Styremedlem:  Anne Kolstad Morken
  • Varamedlem:   Johan Myking
  • Varamedlem:   Hilde Hagesæter

Her kan laget ditt søkje medlemsskap i Alver kulturråd:

2022 © Knarvik Frivilligsentral