Fleire fargar Alver

Fleire fargar Alver er eit multikulturelt prosjekt. Der får born og ungdom frå ulike land, inkludert Noreg, medverke i ei musikalsk framsyning med song, leikar og dans frå ulike kulturar.

Aldersgruppe: For alle

Framsyninga Fleire fargar Alver vil synleggjere Fargespill sin visjon om at musikk og dans er den beste arenaen vi har for eit likeverdig og konstruktivt møte mellom menneske med ulike bakgrunnar, erfaringar og kulturar. Fleire fargar Alver byggjer på konseptet og pedagogikken til Fargespill gjennom lisensavtale med Fargespill.

  • Kvar: Meieriet Frekhaug
  • Oppstart: 8. september 2022
  • Øvingar: måndagar og torsdagar Klokka: 17.00-19.00
  • Premiere: 1. desember 2022


2022 © Knarvik Frivilligsentral