Flyktning og innvandrer

Allereie i dag er det mange flyktningar som oppheld seg i Alver, og vi venter oss fleire i tida framover. Då er det viktig at vi raskt inkluderer dei som kjem som flyktningar til vår kommune.

https://www.alver.kommune.no/ukraina-og-alver/onskjer-du-a-bidra/Her er samla nokre av aktivitetane som er for flyktning/innvandrar i Alver kommune. Her ligg og nokre dokument i arbeidet med og for flyktningar og innvandrarar.

  • Knarvik frivilligsentral har open dør kvar tysdag kl 14-15. Her kan du kome med spørsmål, få hjelp til det du lurer på eller berre sitte ned og ta ein kopp kaffe.
  • Alver for Ukraina og Innsamling og utlevering av utstyr i Knarvik

Relevante dokument:

Det er mange som følger situasjonen i Ukraina om dagen. Våre tanker går til alle berørte. Det er stort engasjement på tvers av landet og mange som ønsker å hjelpe. På denne siden har vi derfor samlet noen måter å bidra på. 

MÅTER Å BIDRA PÅ:

1. Ta kontakt med din kommune for å høre hva de lokale behovene er hos dere.

2. Innsamling: Regjeringen har laget en liste over norske humanitære organisasjoner som har lang erfaring i å bidra inn i uoversiktlige og alvorlige humanitære situasjoner, og som er på plass i området. Følgende tekst er hentet fra deres nettsider:

Mange ønsker å hjelpe befolkningen i Ukraina og de mange hundre tusener som nå er på flukt i eget land og i nabolandene. Her er kontaktinformasjon og nettsider med informasjon om de største norske humanitære organisasjonenes arbeid med Ukraina-krisen:

Regjeringen oppdaterer sine nettsider løpende:

Mange har også engasjert seg i lokale innsamlinger av alt fra medisiner til mat. Vær sikker på at innsamlinger følger faktiske behov og ikke samler inn ting som ikke trengs. Vær også sikker på at innsamlingen kan håndtere koordineringen som trengs. Det samles for eksempel inn mye som nå blir liggende på grensen til Ukraina fordi ingen klarer å koordinere det. Det er lurt å koordinere lokale innsamlinger opp mot kommunens arbeid.

3. Vis omsorg: Det er viktig å vise hverandre omsorg i disse dager. Mange har venner og familie som er berørte, og det forventes mange flyktninger til Norge fremover. Å vise omsorg kan være ekstra viktig nå. For eksempel ved å lage et godt måltid til noen eller ved å spørre om det er noe en kan hjelpe til med. 

4. Prat om det: Utdanningsdirektoratet har laget en informasjonsside om hvordan man kan snakke med barn og unge. Det finnes også gode tips på nettet om hvordan snakke med voksne, og ulike hjelpetelefoner tilgjengelig om man trenger noen å snakke med. Her er noen numre:

  • Mental Helse: 116 123
  • Kirken SOS: 22 40 00 40
  • Kors på halsen/Røde kors: 800 33 21
    (samtaletilbud for alle opp til 18 år)

Frivillighet Norge har også laget en egen oversikt over hvordan man kan bidra til store organisasjoner med internasjonalt nettverk.  
KS og Frivillighet Norge har utarbeidet praktiske tips til kommuner om hvordan de kan samarbeide med frivillige organisasjoner.

Frivillig.no og Ungfritid.no er ikke-kommersielle løsninger som er tilgjengelige gratis over hele landet og som drives av frivilligheten selv. Her er det også mulig å legge ut oppdrag på vegne av kommunen i en samarbeidsrelasjon. #flyktninger


Nettsider om flyktninger fra Ukraina

På en egen side på imdi.no har de samlet informasjon om beskyttelse og opphold i Norge for krigsflyktninger fra Ukraina. Siden vil bli oppdatert og utvidet med nyttig informasjon, svar på ofte stilte spørsmål, og etter hvert oversatt materiale til ulike målgrupper.
Foreløpig finner du informasjon til kommunene om bosetting av flyktninger på siden.
www.imdi.no/ukraina

På UDI sin nettsider finner du konkret og praktisk i formasjon for personer berørt av krisen i Ukraina://www.udi.no/krisen-i-ukraina/.

2022 © Knarvik Frivilligsentral