Torsdag 1 Desember
Kl. 16:00, Alver hotel Pensjonistforbundet Knarvik - Julebord på Alver hotel med frist påmelding 10 nov
Pensjonistforbundet Knarvik inviterer til julebord

Alver hotel tilbyr Julebuffet til kr 595 pr person; varme rettar, stor dessert-buffet og kaffi.

Medlemar i Pensjonistforbundet Knarvik betalar kr 350, dei som ikkje er medlem betalar full pris, kr 595. 

Drikke utanom vatn må alle betale sjølve. Eventuelt program elles er ikkje heilt avklart. 

Påmeldingsfrist 10. november 2022 ved å betale til bankkonto 3626.31.44761.  Det er mulig å melde seg på alt no, og framover, skriv navn og kva det gjeld på betalinga til banken. Ein må ha eit minimumstal for å kunne arrangere julebordet på Alver sidan det er buffet.

Det vil seinare bli sendt ut invitasjon på SMS-melding til alle medlemane, og elles annonsert på andre måtar.

2022 © Knarvik Frivilligsentral