Tirsdag 29 November
Kl. 12:00 - 14:00, Seniorsenteret på Knarvik sjukeheim Senioruniversitetet i Nordhordland - Musikk som medisin
Geir Olve Skeie er nevrolog ved Haukeland universitetssjukehus og utdanna pianist.

Han er spesialist på påverknaden musikk har på hjernen. Han er òg professor II på Griegakademiet.


Tid og stad: Vanlegvis er det 5 forelesingar/arrangement i semesteret og dei startar til vanleg siste tysdag i månaden kl. 12.00 til ca. kl. 14.00, medrekna kaffiøkt. Etter kaffiøkta blir det høve til spørsmål, ideutveksling og  drøfting.

Styret oppmodar alle seniorar om å bli medlem i Senioruniversitetet i Nordhordland. Spørsmål om medlemskap og betaling rettast til kasserar

  • Kontonummer:           3632.53.90020
  • Semesteravgift:          kr.250
  • Inngangspengar:         kr.100 pr. møte ikkje-medlemer, gratis for medlemer
  • Orgnummer:                988 869 821


Takk for god hjelp: Seniorsenteret og kjøkkenet ved Knarvik sjukeheim, og Knarvik Frivilligsentral

Styret er takksam for innspel og kommentarar. Nærare opplysningar kan du få ved å kontakte styret. 

Senioruniversitetet er registrert:

2022 © Knarvik Frivilligsentral