Slekta mi

Slektshistorie, slektsforskning, slektsgransking, ættegransking og genealogi er tittel på det å skaffe seg kunnskap om einskildpersonar eller familiar si avstamming.

Aldersgruppe: For alle

Dei mange TV-program som har dette som tema har fått "heile Noreg" til å bli meir interessert i sin eigen familie og slekt..

Mellom anna NRK-serien "Ukjent arving" er veldig populær.

I den samanheng er vi så heldige å kunne presentere produsent for serien, Oddbjørn Rossnes, og programleiar Tarjei Strøm i kantina i Nordhordlandshallen for ein dialog kring TV-serien.

Slekta mi og Ukjent arving

Menneske, soga, håp og kjærlegheit

Samtale mellom journalist Oddbjørn Rossnes og programleiar Tarjei Strøm.

Kunnige folk på arkiv og slektsdata er tilstades for å gje fagleg innsikt i tematikken.


Tid: Onsdag 30 nov kl 18

Stad: Kantina i Nordhordlandshallen

Inngang kr. 100,-


Arrangementet er eit samarbeid mellom Lindås Sogelag, Slekt og Data Hordaland og Knarvik Frivilligsentral


Oddbjørn Rossnes og Tarjei StrømI Knarvik Frivilligsentral kallar vi det "Slekta mi".

Det har vore ei djup interesse for slektshistorie i all tid og i dei siste åra har det eksplodert interesse for temaet.   Dels grunna aukande tilgang til informasjon frå dei offentlege registra og dels grunna tilgang til stadig betre dataprogram som kan handtere den enorme datamengden eit slektstre kan innehalde. 

Knarvik Frivilligsentral har vore så heldig å kunne nytte kunnskapen til Lindås sogelag og Lindås bygdeboknemd i kursing i temaet. Men vi veit alle at eit kurs har ein start og ein slutt og etter det så kan det bli stille. Mange av oss står fast i leitinga etter kjelder om våre eigne slekter.

Slekt og Data Hordaland har mange nyttige kveldskurs. Les meir her

Slekta Mi er ein uformell møteplass med utveksling av erfaring og tips om slektshistorie. Vi starta opp 21 sept 2021 med ei samling kor vi snakka om vegen vidare. Der bestemte vi at vi vil prøve med ei samling kl 13-15 første tysdag i månaden.

Det er viktig å halde seg orientert om kor ein kan finne relevant informasjon. Difor har vi vore på besøk hjå

 • Statsarkivet som ligg i Bergen. Her var vi 7 juni 2022
 • Byarkivet i Bergen. Her var vi 27 sept 2022
 • Krohnstad gård i Bergen. Her var vi på foredrag 29 sept 2022. Dette er staden kor Slekt og Data Hordaland held til. Stor kompetanse på slektsforskning.

Samlingane har vore gode og nyttige og vi har hatt følgjande temaer:

 • Oppstart med prat om prosjektet
 • Digitalarkivet, søking på informasjon
 • Folketeljingar
 • Juleavslutning, kort runde innom temaet DNA, køyreplan for våren 2022.
 • Gotisk skrift
 • Meir DNA
 • Kildebruk og kildeorganisering
 • Digital samling kring bruk av dei ymse dataprogrammane

Plan for hausten 2022 (sjå kalenderoppføringane)

 • Ordninære samlingar på første tysdag i månaden
 • Slekstforskardag og slektsforskarkveld for å spreie informasjon enda meir
 • Besøke Byarkivet. Dette blei gjort 27 sept 2022. Eit meget bra opplegg. Tusen takk til Ragnhild Botheim og hennes kollega Tor Magnus.
 • Besøke Kronstad hovedgård kor Slekt og Data Hordaland held til. Dette gjorde vi tordag 29 sept 2022 i samband med eit foredrag der.
 • Besøke magasinet til Lindås Sogelag i Knarvik

Velkomne til dykk som er interessert i slektshistorie.

Slekta mi

Dato Kl. Tittel Sted
Tir 07.02 13:00 Slekta Mi Knarvik Frivilligsentral
Tir 07.03 13:00 Slekta Mi Knarvik Frivilligsentral
Tir 04.04 13:00 Slekta Mi Knarvik Frivilligsentral
Tir 02.05 13:00 Slekta Mi Knarvik Frivilligsentral
Tir 06.06 13:00 Slekta Mi sommer avsluttning Knarvik Frivilligsentral
2022 © Knarvik Frivilligsentral