Samskaping og medverknad

Tenk over korleis vi sjølv vil ha det, kven vi eigentleg ønskjer hjelp frå, og ikkje minst - kven kan du sjølv hjelpe? Alle kan delta med noko  og vi må tørre å vere med. Andelen eldre auker i samfunnet og innsatsen frå pårørande må doblast skal forventningane innfriast. Kan dette la seg gjere?

Det er mykje god helse i frivillig engasjement relatert til helse og omsorg. Det å bry seg gjer noko med ein sjølv.....

Les mer

Alver kulturråd er ein høyringsinstans for administrasjonen, ein medspelar for politikarane og eit talerøyr for kulturrelaterte lag og organisasjonar.

Les mer

Digitaliseringa går fort og fleire maktar knapt følgje med. Ta ein prat med meg så får du vete meir om kva krav som samfunnet stiller til oss når dei seier vi skal vere digitale borgarar. Har du PC, nettbrett eller mobiltelefon så ta det med på klubbane. Dataklubbane er ein god stad å vere saman med andre. God prat og kaffi høyrer med.

Les mer

Dørstokkmil, oftere brukt i bestemt form dørstokkmila, er et uttrykk for avstanden det kan føles å gå før en er ute av huset, altså over dørstokken, når motivasjonen mangler. Uttrykket assosieres med manglende tiltak eller nøling. Begrepet brukes også mer generelt om hvor vanskelig det kan være å komme i gang med noe og er i slik forstand knyttet til uttrykket «godt begynt er halvt fullendt». En annen betydning av begrepet er situasjonen som ofte oppstår når noen er på besøk og er i ferd med å gå igjen, men likevel blir stående og prate i døråpningen eller på trappa.

Les mer

Knarvik frivilligsentral har i flere år hatt ein god oversikt over lag og organisasjonar i kommunen og i regionen. Denne oversikten finn du no i ein eigen portal.

Les mer

Dei aller fleste av oss har i løpet av eit år vore på fottur i skogen eller på fjellet. Avkoblinga frå kvardagen gjer godt for kropp og sjel.

Les mer

Ønskjer du å vere frivillig i Helsehuset i Knarvik

Les mer

Vi blir alle eldre. Og med tida treng vi hjelp og assistanse. Kva for eit liv vil vi ha og kva for tilbod ønskjer vi?

Les mer

Knarvik Frivilligsentral har eit godt lokale for møter og samlingar

Les mer

Transport og frivillighet heng saman

Les mer

I år går TV-aksjonen av stabelen 24. oktober og Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap.

Les mer

Det skjer mykje rundt ikring

Her kan du sjå noko av aktivitetane som skjer i Alver og i distriktet.
2021 © Knarvik Frivilligsentral