Nyttig info

Vi ønsker alle ei riktig God Jul og Godt nytt år

På tyrkisk: Herkese iyi Noeller ve mutlu yıllar dileriz.

 fra Roy, Muhittin og Per Ole


Slekta mi og Ukjent arving i Nordhordlandshallen


Slekta mi og Ukjent arving i Nordhordlandshallen. Slekta mi har oppstart 7 feb 2023

Seniordata - samling kl 11-13 kvar torsdag. Oppstart 2 feb 2023

Pensjonistkino - med noko attåt... Neste forestilling blir i romjula

Dag Dato Kl. Tittel Sted Arrangør
Fre 09.12. Juleforestilling med Hjelmåskarane og Korinor Åsane kulturhus Hjelmåskarane
Lør 10.12. Pensjonistforbundet Knarvik - Tur til Voss og julebord på Scandic Hotel - påmeldingsfrist 10 okt Scandic Voss Pensjonistforbundet Knarvik
Søn 11.12. Juleforestilling med Hjelmåskarane og Korinor Storstova på Leiknes Hjelmåskarane
Tir 13.12. 12:00 Senioruniversitetet i Nordhordland: ‘Beredskap’ – viktig og krevjande Seniorsenteret på Knarvik sjukeheim Senioruniversitetet i Nordhordland
Lør 24.12. Julaften
Søn 25.12. Første juledag
Man 26.12. Andre juledag
Lør 31.12. Nyttårsaften

Nyhet

Samskaping og medverknad

Tenk over korleis vi sjølv vil ha det, kven vi eigentleg ønskjer hjelp frå, og ikkje minst - kven kan du sjølv hjelpe? Alle kan delta med noko  og vi må tørre å vere med. Andelen eldre auker i samfunnet og innsatsen frå pårørande må doblast skal forventningane innfriast. Kan dette la seg gjere?

Knarvik Frivilligsentral ønskjer å leggje forkus på kvalitetsreformen "Leve hele livet".

Les mer

Det er mykje god helse i frivillig engasjement relatert til helse og omsorg. Det å bry seg gjer noko med ein sjølv.....

Les mer

INFORMASJON til lag og organisasjonar i Alver kommune

Les mer

Alver kulturråd er ein høyringsinstans for administrasjonen, ein medspelar for politikarane og eit talerøyr for kulturrelaterte lag og organisasjonar.

Les mer

Digitaliseringa går fort og fleire maktar knapt følgje med.

Les mer

Fleire fargar Alver er eit multikulturelt prosjekt. Der får born og ungdom frå ulike land, inkludert Noreg, medverke i ei musikalsk framsyning med song, leikar og dans frå ulike kulturar.

Les mer

Allereie i dag er det mange flyktningar som oppheld seg i Alver, og vi venter oss fleire i tida framover. Då er det viktig at vi raskt inkluderer dei som kjem som flyktningar til vår kommune.

Les mer

Knarvik frivilligsentral har i flere år hatt ein god oversikt over lag og organisasjonar i kommunen og i regionen. Denne oversikten finn du no i ein eigen portal.

Les mer

Dei aller fleste av oss har i løpet av eit år vore på fottur i skogen eller på fjellet. Avkoblinga frå kvardagen gjer godt for kropp og sjel.

Les mer

Ønskjer du å vere frivillig i Helsehuset i Knarvik?

Les mer

Vi blir alle eldre. Og med tida treng vi hjelp og assistanse. Kva for eit liv vil vi ha og kva for tilbod ønskjer vi?

Les mer

Saman med Nordhordland Røde Kors arrangerer Frekhaug og Manger frivilligsentral no årets Julegåveaksjon. Denne aksjonen er etter kvart blitt ein tradisjon og arrangerast for 7.året i år. Julegåveaksjonen hjelper til med matkasse og julegåver til dei som slit med å få endane til å møtest til jul. Julegåveaksjonen vart starta av Frekhaug Frivilligsentral i 2015, og etter kvart vart Nordhordland Røde Kors ein sentral medspelar. Jula 2019 vart aksjonen utvida til å gjelde alle innbyggjarar i Alver. Under finn du informasjon om korleis du kan gje eller få hjelp til jul under årets aksjon.

Les mer

Har du tid til overs og ønskjer å vere med?

Her kan du melde deg interessert og du vil bli kontakta for å ta ein prat om det du kan tenkje deg å vere med på.

2022 © Knarvik Frivilligsentral