Aktivitetsvenn

Det er mykje god helse i frivillig engasjement relatert til helse og omsorg. Det å bry seg gjer noko med ein sjølv.....

Aldersgruppe: For alle

Aktivitetsvenn er frivillige som hjelper personar med demenssjukdom til å ha eit aktivt og meiningsfylt liv.

Tilbodet har eksistert sidan 2015 men har ein pause til ny organisering er på plass. Meir info om dette kjem etterkvart.

Knarvik Frivilligsentral og Pleie og omsorg i Alver kommune samarbeider med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å skolere frivillige til oppdrag som aktivitetsvenn. Dette gjerast mellom anna med kurset "Aktivitetsvenn for personer med demens". Det er Nordhordland Demensforening som er vår kontakt og gode samarbeidspart i dette arbeidet.

Det er viktig å kunne halde på med sine interessar og hobbyar sjølv om ein har fått ein sjukdom som kan gjere livet litt vanskeleg. Det er utroleg kva vi kan få til saman!

Bli Aktivitetsvenn og kanskje du vil delta på Aktivitetskafè

2022 © Knarvik Frivilligsentral