Idag for andre - seinare for meg

Vi blir alle eldre. Og med tida treng vi hjelp og assistanse. Kva for eit liv vil vi ha og kva for tilbod ønskjer vi?

Aldersgruppe: For alle

Det vil i stadig aukande grad kome inn behov for varme, frivillige hender i det offentlege, og særleg i pleie- og omsorg.  

Kva form det gode livet på våre eldre dagar skal ha, må vi alle vere med på å avgjere no. Og det offentlege må leggje tilrette for at utveksling med dei frivillige blir positiv og god. Dei frivillige må takast godt vare på og bli møtt på ein måte som gjer det kjekt å møte igjen.


Bli med! Alle treng nokon, nokon treng kan hende deg?


Kontaktpersonar: 

  • Aud Furdal - Knarvik sjukeheim, tlf: 56 37 57 18
  • Per Ole Ekker - Frivilligsentralen, tlf: 56 37 51 54 / 995 54 540


Ynskjer du meir informasjon? Kom innom Knarvik sjukeheim mellom klokka 13.30 og 15.30, spør etter Aud. eller ta kontakt med Knarvik Frivilligsentral

Brosjyre - I dag for andre, seinare for meg.pdf

Helsehuset RNH


2022 © Knarvik Frivilligsentral